Nieuwsbrief Manifestgroep – juli 2023

In deze editie van de nieuwsbrief:
– Nog steeds geen gemeentelijke reactie op manifest ‘Wij maken Plek’
– Meedoen met “ik woon in de Buurt”
– Info vanuit het Schiedams Netwerkoverleg Nieuwkomers
– En meer…