De Stichting Meredia spant zich in om mensen, man of vrouw, jong of oud en ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond, met elkaar in contact te brengen. Het is onze ervaring dat als mensen samen laagdrempelige activiteiten uitvoeren ze vrij snel en ongedwongen met elkaar omgaan en in gesprek komen. Daarbij zijn de eigen verhalen hun bron van inspiratie om tot meer respect en tot een dialoog te komen. Dit geldt voor al onze activiteiten. “Bekend maakt bemind” is niet voor niets ons motto!

De dialoog blijft onze kernactiviteit

Naast onze welbekende dialoog hebben we gaandeweg, gezien de grote behoefte, ook “hands-on” projecten geïnitieerd. Het afgelopen jaar is gebleken dat er meerdere, veelal grotere, organisaties dit soort projecten hebben opgestart. We hebben hieruit de conclusie getrokken dat we ons de komende jaren weer kunnen gaan richten op onze bekenden kernactiviteit “De dialoog”.

In het kader van onze authentieke Meredia-activiteiten verlenen wij ook nu weer steun aan activiteiten van derden, waaronder die van de Manifestgroep.

Langlopend project

Eén van de langlopende Meredia activiteiten is het project “Ik woon in de buurt”. Dit projectspeelt in op de behoefte van nieuwe Schiedammers (waaronder de statushouders) om praktische informatie over Schiedam te krijgen. Gezinnen en groepen, die in Nederland de weg kwijt lijken te raken, worden met kleine activiteiten ondersteund. Zo werken we aan meer verbinding met oud-Schiedammers.  

Ook veel statushouders voelen die behoefte. Eén voorbeeld van activiteiten, om hen te helpen naar integratie, is door samen met ca. 10 vrijwilligers op weg te gaan en leuke dingen te doen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de Nederlandse taal en aan het thuisraken in Nederland.

Interreligieuze bijeenkomsten

Om hen te bemoedigen in deze moeilijke tijd hebben we met elkaar foto’s gemaakt voor onze groet aan Neve Shalom Wahat al-Salam. Zie de PDF. Voor meer informatie zie de Nederlandse Stichting Vrienden van Neve Shalom Wahat al-Salam https://nswas.nl

Het leek een mooie bijeenkomst te worden. Helaas vond in Turkije een verschrikkelijke aardbeving plaats waarbij ook families van de Turkse gemeenschap in Schiedam werden getroffen. Uit solidariteit werd besloten de bijeenkomst niet door te laten gaan en zijn er vele acties gehouden voor hulp aan de getroffen gebieden. 

Rondleidingen Dorpskerk

Op 3 november hebben Jolanda Nooteboom, koster van de Dorpskerk, en Stichting Meredia een aantal rondleidingen in de Dorpskerk kunnen doen met 4 verschillende groepen van het Windas. Dit waren bijzondere momenten, waarbij we met de kinderen in gesprek gingen. Veel van deze kinderen behoren tot het islamitisch geloof; we zochten met elkaar naar overeenkomsten in het Christendom en de Islam.

Naaiatelier

De basis van de bijeenkomsten is nog steeds: samen praten in het Nederlands, elkaar zo beter leren kennen, elkaar leren vertrouwen en van elkaar leren.                                                     

Halverwege 2023 was de ruimte in het ONS-gebouw, waar het naaiatelier 2 jaar lang gebruik van kon maken, niet langer beschikbaar. We zijn verhuisd naar Wijkcentrum De Brug aan het Heijermansplein in Schiedam. Een plezierige ruimte met meer faciliteiten. Iedere dinsdagochtend wordt hier van 10.00 tot 12.00 uur een naaiworkshop gehouden. Er doen gemiddeld 8 dames aan mee onder professionele begeleiding van Janneke…. en Freya ………

Op 5 juli zijn we uitgenodigd bij de Damesgroep ……; deze groep komt op de woensdag wekelijks bij elkaar in het wijkcentrum De Brug. Ze doen daar allerlei leuke activiteiten en deze keer was het kijken naar traditionele kleding, die de naaisters vermaakt hebben, en de zelfgemaakte kleding. Leuk om te doen en leuk om naar te kijken.

 

Kussenproject ‘Hoe zit het bij ons thuis?

Dit zijn leuke bijeenkomsten; de nieuwe Schiedammers krijgen een rondleiding door het museum, waarna er onder het genot van een drankje en een hapje, een welkom-kussen en een mooie prenttekening werd uitgereikt. Zoals de situatie zich nu aan laat zien zal er nog 1 keer een soortgelijke activiteit worden georganiseerd.

Op 27 augustus mochten we in samenwerking met Gemeentelijk Museum, na een rondleiding door het museum, en Stichting Zona Franca welkomstgeschenken uitdelen aan nieuwe Schiedammers.

Oekraïnehuis in de Weerklank

Sinds april 2022 is het Schiedamse Oekraïnehuis in de Weerklank in Groenoord geopend. Daar verzorgt Meredia elke woensdagmiddag van 16 tot 20 uur een soort woonkamer voor vluchtelingen uit Oekraïne; ze kunnen elkaar hier ontmoeten, elkaar helpen en gezamenlijk eten.

De opbrengst van o.a. de collecte van het Nederlands Jenever-festival, ad € 650, en de ontvangst van de Anne-Marie v.d. Linden prijs in december 2022 maakte het mogelijk dat Meredia deze ruimte in de Weerklank ook in 2023 kon gebruiken.

Op verzoek van de dames zijn we begin oktober naar Yerseke geweest om een mosselkwekerij te bezoeken. We hebben de gelegenheid gekregen mosselen te proeven en hebben we heerlijk kunnen genieten in Yerseke, dankzij de vindingrijkheid van de dames. Ook zijn we bij de dames in huis geweest, ze waren heel blij dat ze in Vlaardingen in Mariia een woning hebben kunnen vinden.

De Manifestgroep en Meredia

Wij maken plek

Nog steeds geen gemeentelijke reactie op het manifest ‘Wij maken Plek’ .

Het inloophuis de Weerklank

Stichting de Stad uit

Dag van de Rechten van de Mens 9 december

Ten slotte

Ook dit jaar wordt het werk van Meredia mogelijk gemaakt door giften van het Haella Fonds, het De Groot fonds, de Gemeente Schiedam, de Nederlands Hervormde kerk, het Jenevermuseum, de stichting Voormalig Hervormd Rusthuis, de Stichting ‘Zijn’ en vele donateurs. Het werk van Meredia is niet alleen mogelijk door de giften van fondsen en organisaties maar vooral ook door de inzet van de vele vrijwilligers.

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar en afgelopen jaren merk ik steeds weer dat er veel mensen zijn met goede bedoelingen die graag iets willen doen voor anderen. Het zijn de werkzaamheden en ideeën van de vrijwilligers, die veel willen betekenen voor hun medemensen. Zij zijn de smeerolie in onze maatschappij.

Ook 2023 was weer een bijzonder jaar. We gingen door met datgene waar we goed in zijn: activiteiten organiseren voor mensen met verschillende achtergronden en het faciliteren van activiteiten samen met andere organisaties, zodat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van het vele dat georganiseerd wordt in Schiedam.

In 2024 gaan we door met onze activiteiten, waarbij de dialoog voorop staat en de activiteiten vanuit de Manifestgroep Schiedamverwelkomtvluchtelingen en het Interreligieus Beraad onze speerpunten zijn.