Bijna elke woensdagmiddag zijn we te vinden in ons Oekraiener huis. Voor meer informatie neem contact op via rita@meredia.nl.

Bijna elke dinsdagmorgen zijn we te vinden in het wijkcentrum De Brug. Alle vragen rondom naaien kan je daar stellen en je wordt geholpen. Voor meer info rita@meredia.nl.

13 februari gaan we naar aanleiding van Valentijnsdag naar het Lentiz, Zij verzorgen voor ons een lunch waarbij we jongeren en ouderen met elkaar in contact brengen en samen gaan ze in dialoog. De bus van Lentiz haalt ons op en brengt ons weer thuis. Voor nader informatie rita@meredia.nl.

Op 21 maart komen we samen bijeen op Lentiz voor een inspirerende lunch, gewijd aan de Internationale Dag tegen Discriminatie en Racisme. Laten we de kracht van diversiteit vieren en ons verenigen in een hartelijke dialoog, waarin we streven naar een wereld waarin gelijkheid en begrip centraal staan.

30 januari is bespreking in de raadscommissie over ons manifest. We maken gebruik van ons recht om in te spreken.

We zijn benieuwd naar de stand van zaken benoemd in het verslag van het gewaardeerde overleg met enkele raadscommissieleden op 30 november 2023:

1. Wat is de stand van zaken mbt het vinden van mogelijkheden om de huisvesting van statushouders/asielzoekers te realiseren? Zie ook de lijst mogelijke plekken.

2. Welke stappen zijn gezet om de communicatie te verbeteren/intensiveren?

3. In hoeverre is de gemeente Schiedam voorbereid op de uitvoering van de spreidingswet die bijna zeker ingevoerd wordt?