Op 30 januari heeft Rita van der Eijk ingesproken op de raadscommissie waar ons manifest “We maken plek” ter sprake kwam. In totaal hebben 26 organisaties dit manifest ondertekend.

Telkens opnieuw streven we ernaar de aandacht te vestigen op de situatie van vluchtelingen. Recentelijk hebben we opnieuw vragen gesteld, waaronder hoe de gemeente van plan is om om te gaan met de gevolgen van de spreidingswet. We hebben verzocht om een specifieke aanspreekpersoon voor de situatie rondom statushouders. Ook hebben we geïnformeerd of er al stappen zijn ondernomen met betrekking tot onze suggesties met betrekking tot woningbouw.

In reactie op een vraag van Yorick Haan van GroenLinks, deelde Burgemeester Bijl mee dat er deze zomer een discussiestuk komt. Er waren weinig andere reacties vanuit de raad. Seyda Dokgos van Denk staat deels achter ons standpunt, terwijl Maarten Reuderink aangaf dat we niet voor de muziek uit moeten lopen.

Alles voor Schiedam, vertegenwoordigd door Jeroen Trouborst, toonde zich negatief en focuste zich uitsluitend op Schiedammers. Wij benadrukken echter dat er ook statushouders in Schiedam zijn. Als burgers van Schiedam blijven wij ons inzetten voor deze kwetsbare groep, die misschien geen stem heeft, maar wel onze ondersteuning hard nodig heeft.